СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Kвалификации и способности:

– ССС, ВСС;
-Афинитет кон работа во продажба;
-Развиени комуникациски способности и јасна комуникација

– Развиени организациски способности
-Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици – Способност за тимска работа
– Лојалност
– Искуство во осигурување (не е задолжително, но ќе се смета за предност)

Одговорности и задачи:

– Остварување на личен план за продажба
– Наплата на полисирана премија
– Продажба на сите видови осигурувања
– Грижа за осигурителното портфолио на продажниот центар

Услови и бенефиции:

– Посета на обуки за континуиран развој и усовршување
– Можност за напредување

-Месечна нето плата и можност за дополнителна заработка и бенефит преку развиен систем за наградување.

Потребна документација:

– CV биографија
– Мотивациско писмо

– Доказ за завршено образование

Огласот трае 15 дена вклучувајќи го и денот на објавувањето.

Изборот меѓу пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45 (четириесет и пет) дена по завршувањето на огласот.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите за огласот во Скопје да ги испратат на e-маил адреса hr@crosig.mk со назнака – ,,ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ”  или на поштенска адреса ул.Костурски Херои бр.38, 4-ти кат, Кроација Осигурување – Неживот 1000 Скопје
Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите за огласот во Кавадарци да ги испратат на e-маил адреса tode.kuzmanov@crosig.mk ; kavadarci@crosig.mk со назнака – ,,ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ КАВАДАРЦИ”  или на поштенска адреса: Плоштад Маршал Тито бб, 1430 Кавадарци.
Доколку Вашите квалификации ги исполнуваат нашите потреби и барања, телефонски или писмено ќе бидете повикани на разговор.
Со испраќање на апликација за вработување апликантите се согласни своите лични податоци да се користат за намена на Огласот за вработување

Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување- Скопје

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password